Rabi Löw

View

Stezka Tóry

Ústředním tématem knihy Netivot olam je Maharalovo vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu.Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce a mnoh...

In stock See more...

9,20 €

Ner Micva

Spis rabi Löwa – Ner micva (Světlo příkazu) – se věnuje tématu osmidenního svátku Chanuka. Z Maharalova pohledu nebyly události Makabejského povstání izolovanou epizodou židovských dějin. Vždyť nic na světě se neděje náhodně, a tím méně pak...

In stock See more...

9,90 €