Petr Sláma

Doc. Petr Sláma,Th.D. (nar.1967, Česko) vyštudoval teológiu na Evanjelickej teologickej fakulte v Prahe. Počas ďalších štúdií v Jeruzaleme, Oxforde, v Tübigenu a Atlante sa špecializoval na Starý zákon a judaistiku. Je kazateľom Českobratskej cirkvi evanjelickej. Na ETF vyučuje Starý zákon, hebrejčinu a výberový kurz judaistiky.

View

Exodus I

Český ekumenický komentář ke Starému zákonu vychází souběžně s novozákonní řadou. České veřejnosti se tak nabízí ucelená řada komentářů, které k jednotlivým biblickým knihám zpracovali současní domácí autoři. Východiskem komentářů je kritic...

In stock See more...

17,00 €

Nové teologie Starého zákona a dějiny

Od dob osvícenství je křesťanská Bible předmětem kritického zkoumání. Zatímco představitelé církví tuto kritiku zprvu spíše odmítali, snaží se ji biblisté na univerzitách zúročit kladně. Výsledkem této snahy byl od konce 18. století nový žá...

See more...

16,50 €

Out of stock

Tanu Rabanan

Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu. U nás dosud nejrozsáhlejší soubor památek hebrejské a aramejsky psané knihovny rabínského židovs...

See more...

7,30 €

Out of stock