Petr Pokorný

Petr Pokorný ( 21. apríla 1933 Brno - 18. januára 2020  ) bol český evanjelický teológ , filozof , biblista-novozákoník , historik , vysokoškolský pedagóg , v rokoch 1996-1999 dekan Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej , spoluzakladateľ a v rokoch 1998 -2010 riaditeľ Centra biblických štúdií AV ČR a UK v Prahe.

Na štúdium teológie ho priviedol starší kolega Ctirad Novák , ktorý bol jeho radcom v evanjelickom skautskom oddiele v Brne.  Petr Pokorný potom študoval teológiu a gréčtinu v Prahe, neskôr trimester v Oxforde, časť semestra v Bonne a v  Ženeve , do roku 1967 pôsobil ako evanjelický farár v Prahe, roku 1963 získal titul ThDr., Roku 1967 sa habilitoval, 1968 CSc ., 1993 DrSc. (grécka literatúra), 1967-1968 docent Nového zákona na univerzite v  Greifswalde. Od roku 1968 (1972 profesor) pôsobil na evanjelickej teologickej fakulte v Prahe (1990 inkorporácie do UK), v rokoch 1996-1999 bol jej dekanom. Zúčastnil sa expedície Nag Hammádí III (Egypt) s Claremont Graduate School, CA (patronátom UNESCO). Archeologickú prax absolvoval v  Jordánsku a v  Izraeli . Pôsobil ako hosťujúci profesor v Tübingene , v  Pittsburghu , v  Princetone a v  Heidelbergu . V roku 2005 strávil časť semestra v  Petrohrade , jar 2005 v Tesalonike a Aténach. Prednášal na viac ako 40 univerzitách v dvanástich krajinách Európy a v USA.

V rokoch 1992-1996 bol predsedom scholarly forum prekladateľského výboru Spojených biblických spoločností, získal čestné doktoráty (Dr. hc) v Bonne (1998) a Budapešti (2000). V roku 1995 získal Humboldtovej cenu za celoživotné dielo, v roku 1999 cenu ministra školstva za výskum.  V roku 2005 bol vyznamenaný medailou za zásluhy 2. stupňa .

View

Má to smysl

Petr Pokorný patří k našim nejznámějším biblistům. Vydal mnoho odborných publikací a zapsal se do srdcí celé řady svých žáků. Řadů let však také spolupracuje s Českým rozhlasem 3 Vltava, pro který připravuje čas od času nedělní Ranní slovo....

In stock See more...

12,90 €

Apoštolské vyznání

Apoštolské a Nicejsko-cařihradské vyznání víry jsou texty, kterými se v dávných staletích pokusili křesťané formulovat obsah křesťanské víry. Jejich jazyk je nám ovšem vzdálený – co říká? A není na čase sáhnout po jiných vyjádřeních? Dotis...

In stock See more...

3,60 €

Den se přiblížil

Esej evangelického teologa o základním smyslu křesťanství a o jeho dějinné situaci. Doslov napsala (z hlediska „katoličky jiné generace a jiného zaměření“) Lenka Karfíková. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  

In stock See more...

4,80 €

Vznešený Teofile

Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů jsou patrně dílem jednoho autora, jenž se pokusil přiblížit základy křesťanské víry lidem, kteří nebyli příliš obeznámeni se starozákonními tradicemi. V tom jsou nám ostatně blízcí. Kniha P. Pokorného s...

See more...

3,60 €

Out of stock

Ježíš Nazaretský

Autor uvádí do současného ježíšovského bádání méně běžnou formou: v hlavní stati odpovídá na základní problémy tak, jak je pro něj formulovala redakce mezinárodního sborníku k tomuto tématu; poté v několika studiích předkládá své historické...

In stock See more...

8,00 €

Komentár NZ - Evangelium podle Marka

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořa...

In stock See more...

13,20 €

Vznešený Teofile

Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů jsou patrně dílem jednoho autora, jenž se pokusil přiblížit základy křesťanské víry lidem, kteří nebyli příliš obeznámeni se starozákonními tradicemi. V tom jsou nám ostatně blízcí. Kniha P. Pokorného s...

In stock See more...

4,80 €

Hermeneutika jako teorie porozumění

Hermeneutika jako teorie výkladu, teorie interpretace se v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického výzkumu (jazyk, komunikace se „světem textu“) jsou v první části této přehledné publikace seřazeny pod...

In stock See more...

8,50 €

Komentár NZ - List Efezským

Druhé upravené vydání Komentář předního českého teologa prof. ThDr. P. Pokorného, DrSc., předkládá ucelený výklad Pavlova listu Efezským. Je určen jak teologům, tak i laikům, čímž nejen kvalitně rozšiřuje počet českých odborných teologický...

In stock See more...

4,70 €

Úvod do Nového zákona

Úvod do Nového zákona napsal Petr Pokorný se svým tübingenským kolegou Ulrichem Heckelem původně na objednávku prestižního německého nakladatelství Mohr-Siebeck. Kniha je koncipována jako univerzitní učebnice dvou oborů: ­literárního úvodu...

See more...

36,50 €

Out of stock

Úvod do Nového zákona

Úvod do Nového zákona napsal Petr Pokorný se svým tübingenským kolegou Ulrichem Heckelem původně na objednávku prestižního německého nakladatelství Mohr-Siebeck. Kniha je koncipována jako univerzitní učebnice dvou oborů: ­literárního úvodu...

See more...

35,00 €

Out of stock

Co nevíš o Bibli

Práce významných biblistů M. Biče a P. Pokorného, profesorů na Evangelické teologické fakultě v Praze. Kniha má posloužit k základní orientaci těm, kdo se chtějí blíže seznámit s Biblí, knihou, která spoluvytvářela kulturu celého západního...

See more...

6,50 €

Price for members 5,85 €
Out of stock

Úvod do Nového zákona Z25

Úvod do Nového zákona napsal Petr Pokorný se svým tübingenským kolegou Ulrichem Heckelem původně na objednávku prestižního německého nakladatelství Mohr-Siebeck. Kniha je koncipována jako univerzitní učebnice dvou oborů: ­literárního úvodu...

Damaged See more...

26,25 €

Bežná cena 35,00 €

Out of stock

Co nevíš o Bibli Z50

Typ poškodenia: slabo poškodený obal, zašpinené/pokrčené strany Úvod do studia Starého a Nového zákona z pera významných českých biblistov, profesorov na Evanjelickej teologickej fakulte v Prahe. Kniha je určená na základnú orientáciu tým,...

Damaged See more...

3,25 €

Bežná cena 6,50 €

Out of stock