Petr Macek

View

Novější angloamerická teologie

Přehledová práce sledující hlavní ideové proudy, směry či programová hlediska, jež se v angloamerické teologické tvorbě prosadily nebo v ní nepřestaly hrát důležitou roli od zhruba sedmdesátých let minulého století. Práce se pokouší jednotl...

In stock See more...

6,10 €

Huldrych Zwingli, Karl Barth a odkaz původního reformačního radikalismu

V knižním kolokviu se nejprve setkávají Švýcaři Huldrich Zwingli a Karl Barth a jako dodatečný partner dostávají slovo i reformační nonkonformisté z Curychu a okolí, jak je bylo (i jak je nebylo) slyšet v rozmezí několika málo let v první p...

In stock See more...

7,00 €