Petr Chalupa

Doc. Petr Chalupa, Th.D., SDB (*1954, Olomouc) je rímskokatolícky kňaz, člen saleziánskej kongregácie, biblista, starozákonnný exegéta, prekladateľ a vyučujúci na teologickej fakulte v Olomouci. V rokoch 2003-2006 bol jej dekanom. Je riaditeľom Českého katolíckeho biblického diela. Venuje sa popularizácii Biblie, pripravuje prednášky, školenia pre lektorov a praktickú prácu s Bibliou pre širokú verejnosť.

View

První Samuelova, Český ekumenický komentář k SZ

Tragická postava na královském trůnuProč Izrael nezůstal u kmenového uspořádání? Muselo skutečně vzniknout království? První izraelský král Saul je rozporuplnou postavou. Znamená snad Boží vyvolení za krále nezrušitelnou kvalitu člověka, ne...

In stock See more...

11,90 €

Druhá Samuelova, Český ekumenický komentář k SZ

Lesk a bída královské mociZe Saulova stínu vystupuje David jako vůdce oddílu nezávislých bojovníků. Velice mu ovšem záleží na tom, aby nebyl nijak spojován se Saulovou smrtí. Ve chvíli, kdy izraelský sever nemá vhodného kandidáta na krále,...

In stock See more...

9,70 €

Ester, Český ekumenický komentář k SZ

V knize Ester jsou promyšleně propojeny dva hlavní děje: Prvním z nich je vyprávění o zapuzení královny Vašti a Esteřině vzestupu, druhým vyprávění o vzestupu a pádu Hamana, kterému odpovídá ponížení a vzestup Mordechaje. Ohrožení existence...

In stock See more...

8,50 €