Pavel Hošek

Narodil sa v Prahe (1973), študoval teológiu a religionistiku na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej , predtým na Letničnej biblickej akadémii v Kolíne, Medzinárodnom baptistickom teologickom seminári (IBTS) v Prahe a Univerzite Mateja Bela v  Banskej Bystrici. Je ženatý, má štyri deti. Vedecká, pedagogická a spoločenská činnosť: Zaoberá sa vzťahom teológie a religionistiky a medzináboženským dialógom. Pôsobí ako vedúci katedry religionistiky na Evanjelickej teologickej fakulte UK a ako vedúci katedry systematickej teológie, filozofie a religionistiky na evangelikálnom teologickom seminári v Prahe.

Je tiež kazateľom Cirkvi bratskej. Roku 2020 bol zvolený prvým viceprezidentom Českej kresťanskej akadémie .

 

View

Islam jako výzva pro křesťany

Aktuální, čtivá a důležitá. Kniha Pavla Hoška vnáší do diskuze o islámu perspektivu křesťanské víry. Poučeně, srozumitelně, ale nikoli triviálně autor uvádní čtenáře na cestu ohledávání vlastních hodnot, osobního přesvědčení i samotných zák...

In stock See more...

6,50 €

V dobrých rukou

Záznam rozhlasových dialogů Petra Vaďury s doc. Pavlem Hoškem, Th. D., vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Jako religionista i jako křesťan přistupuje doc. Hošek k výkladům Písma s velkou pokorou. J...

In stock See more...

12,70 €

A bohové se vracejí

Knížka vypráví „příběh“ postupného slábnutí náboženství v několika uplynulých staletích a posléze jeho mnohostranného zesílení a návratu v nedávné minulosti a současnosti. Po ohlédnutí na tradiční společnost následují kapitoly (1.) o zesvět...

In stock See more...

6,80 €