Miriam Jedľovská

View

Za Slobodu

Prehľadné spracovanie dejín židovského národa od Abraháma po súčasnosť. Prehľadné mapky aj rodokmene uľahčujú orientáciu v Tóre.

In stock See more...

8,50 €