Martin Prudký

Doc. ThDr. Martin Prudký,
děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy
Narozen 11. května 1960 v Brně, kde absolvoval základní školu a gymnaziální studia. Theologii studoval na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (1979-85), Theologickém institutu státní university v Amsterdamu (1982-83) a Regent's Park College, Oxford University (1991). Souběžně se studiem (1983-85) pracoval jako pomocný vědecký asistent na KEBF.
Po absolutoriu se stal vikářem Českobratrské církve evangelické ve Vizovicích (1985-1988) a Praze 9-Horních Počernicích (1988-90). Přitom pracoval jako externí lektor hebrejštiny na KEBF (1987-88), asistent biblické katedry (1988-90) a posléze odborný asistent (1990-92). V roce 1990 se stal doktorem theologie. Habilitace pro obor Starého zákona 1992, týž rok jmenován docentem.

View

Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti

V Bibli je mnoho pasáží, které dnes nechápeme, jsou nám cizí nebo neodpovídají tomu, co od Písma svatého očekáváme. Nad mnohými se nejen zarazíme, ale vnímáme je jako pohoršlivé. Na potřebu dobrat se při četbě Bible nefalšovaného smyslu i...

In stock See more...

12,90 €

Genesis I (1,1–6,8), Český ekumenický komentář k SZ

První kniha Bible (Genesis) je uvedením do celku Písma. Formou vyprávění o vzniku Izraele jako „lidu Hospodinova“ v zemi zaslíbené uprostřed národů země nastoluje témata, motivy, role a vztahy, které pak jsou pojednávány a rozvíjeny v další...

See more...

13,90 €

Out of stock

Obtížné oddíly Předních proroků

Obtížné oddíly Předních proroků navazují na úspěšný titul Obtížné oddíly Knih Mojžíšových. Už v přípravě tohoto prvního svazku plánoval profesor Jan Heller, že po výkladech oddílů z knih Mojžíšových budou následovat další svazky k ostatní...

See more...

16,00 €

Out of stock

Obtížné oddíly Zadních proroků

Každý čtenář Bible občas narazí na pasáže, kterým plně nerozumí, v horším případě ho i zarazí či znepokojí. Nejde jen o krutosti či jiné kulturní zvláštnosti starověkého Orientu; Starý zákon mluví o Bohu a jeho jednání místy jinak, než ja...

See more...

12,50 €

Out of stock