Martin Luther

View

Dopisy blízkým

Dopisy blízkým jsou stručným výborem z Lutherovy obsáhlé korespondence, který má reformátora představit nejen jako teologa, myslitele či hrdinu, ale především jako člověka. Ukazuje, jaká břemena, těžkosti a nemoci musel přemáhat (někdy i mr...

In stock See more...

9,50 €

Biblia, nemecká, replika Lutherovej Biblie

Replika Lutherovej Biblie vydania z roku 1545 v krabičke.

In stock See more...

107,80 €

Price for members 97,02 €

Predhovory k Biblii

V Lutherovej dobe patrilo písanie predhovorov k bežnej teologickej tradícii. Luther napísal predhovory nielen k Starej a Novej zmluve, ale tiež  k jednotlivým kánonickým a apokryfným knihám. Bol presvedčený o tom, že treba mať na zreteli ce...

In stock See more...

10,00 €

O ustanovení služebníků církve

Osmý svazek studijní řady Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia uvádí překlad nejdůležitějšího textu, který vzešel ze styků reformátora Martina Luthera a českých utrakvistů na počátku dvacátých let 16. století. Lutherův dopis De institu...

In stock See more...

4,60 €