Luděk Rejchrt

Luděk Rejchrt (1939 Pardubice - 2019 Praha) bol český evanjelický farár, spisovateľ a autor piesní či hier predovšetkým s náboženskou tematikou. V r.1964 bol ordinovaný na kazateľa Českobratskej cirkvi evanjelickej. Počas svojej kazateľskej činnosti pôsobil v zboroch v Křížlicích a v Prahe-Braníku.

Jeho piesne pre deti vyšli vo spevníkoch Buď tebe sláva (1983) a v plne autorskom Spievajte s nami (1991), ďalej potom vo spevníku Slnko svieti všetkým (1994) a na nahrávke Má mesto dvanásť brán (2001). Súhrnne vyšli pod menom Haleluja Amen (2008). Ku spevníkom vyšli tiež nahrávky: LP Buď tebe sláva s niekoľkými piesňami z rovnomenného spevníka a úryvky z Biblie Kralickej, ktoré číta Radovan Lukavský, (1990). Niekoľkými piesňami je Luděk Rejchrt zastúpený tiež v evanjelickom spevníku (1979). Okrem úplne vlastných piesní sa venoval tiež prebásneniam. Previedol do češtiny najznámejšiu báseň nemeckej poetky Luisy Henselové Mude bin ich, geh zur Ruh pod názvom Už mi oči ťaží sen.

Napísal tiež niekoľko kníh s kresťanskou tematikou, ako Modlitby šeptom, Apokalypsa alebo Taká dlhá cesta a jeho hry vyšli v súborných vydaniach Hry (1995) a Hry 2 (2004), knihy, vydané kresťanským nakladateľstvom Kalich.

Angažoval sa tiež spolu so Zdeňkom Svěrákom v Nadačnom fonde Kľúčik.

Má bratov Miloša a Pavla.

View

Modlitby šeptem

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě,...

In stock See more...

4,80 €

Věřím

Knihu tvoří 365 úvah nad vybranými oddíly Starého a Nového Zákona. Autor se pokusil v biblických textech hledat „stavivové prvky“ křesťanského vyznání. Jednotlivé oddíly z Písma mají vnitřní souvislost, protože však sledují stanovený mot...

In stock See more...

10,80 €

Apokalypsa aneb Zpěv o naději

Nové vydání výkladu Janova Zjevení, poslední biblické knihy, která vždy budila rozpaky či naopak sváděla k takovým katastrofickým výkladům, jež obcházejí základní poslání této knihy: povzbudit k naději, která prosvítá temnotami. (Zdroj: Na...

In stock See more...

3,20 €