Lee Strobel

Lee Patrick Strobel (narodený 1952) je americký kresťanský autor a bývalý investigatívny novinár . Napísal niekoľko kníh, vrátane štyroch, ktoré získali ocenenie ECPA Christian Book Awards.

Strobel sa narodil v Arlington Heights v štáte Illinois. Vyštudoval žurnalistiku na University of Missouri a titul Master of Studies in Law na Yale Law School. 14 rokov bol novinárom pre noviny Chicago Tribune a ďalšie noviny. Strobel sa neskôr stal asistentom šéfredaktora denníka Daily Herald, potom odišiel zo žurnalistiky v roku 1987.

Strobel bol ateista, ale po manželkinom obrátení sa na vieru začal skúmať biblické tvrdenia o Kristovi. Na základe výsledkov jeho vyšetrovania sa stal kresťanom vo veku 29 rokov.

Strobel bol učiteľom v komunitnom kostole Willow Creek v South Barrington v štáte Illinois v rokoch 1987 až 2000, predtým ako sa zameral na písanie a produkciu svojej televíznej šou Faith Under Fire. Pravidelne hovorí v kostoloch a bol členom správnej rady asociácie Willow Creek. V roku 2007 mu bol od Southern Evangelical Seminary udelený čestný doktorát ako uznanie za jeho prínos pre kresťanskú apologetiku.

Strobel a jeho manželka Leslie majú dve deti a niekoľko vnúčat.

View

Kauza milosť

Tak, ako má kresťanstvo jedinečné postavenie medzi svetovými náboženstvami, rovnako jedinečná je aj milosť, ktorú ponúka Kristus. Niekedy ju lepšie ako cez definíciu zahliadneme v osobnom príbehu. Koniec koncov, samotná Biblia je jedným veľ...

In stock See more...

13,50 €

Kauza nádej

Nádej je neuhasiteľným plamienkom, ktorý Boh zapálil v našich dušiach, aby sme verili v moc jeho svetla, hoci sme obklopení čiernočiernou tmou. Žijeme v kultúre, ktorá je odhodlaná šíriť neľútostné posolstvo úplnej beznádeje. Toto škodlivé...

In stock See more...

10,90 €

Kauza Kristus

3. vydanie. Zachovali sa okrem záznamov v Biblii nejaké dôkazy, ktoré potvrdzujú, že Ježiš je skutočnou osobou z histórie? Z akého dôvodu by sme mali veriť, že Ježiš vstal z mŕtvych? Túžba nájsť odpovede na tieto otázky viedla Lee Strobela...

In stock See more...

11,50 €

Kauza zázraky

Dejú sa zázraky aj dnes? Dá sa odlíšiť šťastná náhoda od zázraku?Existuje Boh, ktorý koná zázraky ?Prečo Boh nevyrieši všetky naše problémy nadprirodzeným spôsobom? Lee Strobel prichádza s obhajobou výskytu zázrakov a iných Božích zásahov...

In stock See more...

13,50 €

Kauza víra

Novinář pátrá po smysluplnosti víry v Boha. Jestliže existuje milující Bůh, proč tento bolestmi sužovaný svět sténá tolika utrpeními a zlem? Jestliže jsou zázraky Boží v rozporu s vědou, jak potom může racionálně uvažující člověk věřit,...

See more...

11,00 €

Out of stock

Kauza Stvořitel

Věděl jsem, že při své snaze určit, zda současná věda ukazuje směrem k Bohu, nebo od něj, musím nejdříve prozkoumat tvrzení evoluce, abych jednou a provždy stanovil, zda darwinismus vytváří rozumný základ pro ateismus. Je tomu tak proto, že...

See more...

11,50 €

Out of stock

Kauza Stvořitel pro děti

Pátrání po důkazech:• Vznikl celý vesmír jenom náhodou?• Je Bible v rozporu s tvou učebnicí přírodopisu?• Jak to, že vesmír funguje tak dokonale?• Existují pro stvoření nějaké důkazy?Čtivá a vtipná dětská verze bestselleru Kauza Stvořitel n...

See more...

5,10 €

Out of stock

Kauza víra pro děti

Pátrání po důkazech:• Proč Bůh dopouští špatné věci?• Je možné, aby se děly zázraky?• Nejsou všechna náboženství vlastně stejná?• Může vůbec víra dávat nějaký smysl?Čtivá a vtipná dětská verze bestselleru Kauza víra nabízí mladým čtenářům o...

See more...

5,10 €

Out of stock

Kauza Kristus pro děti

Pátrání po důkazech:• Vážně Ježíš dělal zázraky?• Opravdu vstal z mrtvých?• Není to všechno jenom smyšlená pohádka?• Dá se to vůbec nějak dokázat?Čtivá a vtipná dětská verze bestselleru Kauza Kristus vybízí mladé čtenáře, aby vlastním rozum...

See more...

5,10 €

Out of stock