kolektív autorov

View

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damaš...

In stock See more...

9,60 €

Milost v patristice

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: MIROSLAV ŠEDINA: Charis a Charitky: od Hésioda k Filónu Alexandrijskému JIŘÍ MRÁZEK: Milost v deuterokanonické a intertestamentární literatuře MATYÁŠ HAVRDA: Milost jako po...

In stock See more...

9,60 €

Maľovanka Od Adama

Maľovanka približuje deťom biblické udalosti od stvorenia človeka po dobu patriarchov.

See more...

0,63 €

Out of stock

Maľovanka Cesta do zasľúbenej zeme

Obrázky zachytávajú cestu Izraelitov z Egypta do zasľúbenej zeme, pod vedením Mojžiša. * Aktuálne je tento titul u vydavateľa vypredaný.

See more...

0,63 €

Out of stock

Příběhy raně křesťanských mučedníků II.

První reprezentativní výbor z latinských a řeckých textů, jež soustřeďují svůj zájem na postavy raně křesťanských mučedníků – žen a mužů, kteří se v prvních třech staletích našeho letopočtu dostali do sporu s oficiální římskou mocí kvůli sv...

In stock See more...

15,70 €

Teologie 20. století

Studie světově proslulých teologů (Rahner, Guardini, Teilhard de Chardin, Kasper, Ratzinger, Barth, Bultmann, Bonhoeffer, Gándhí, Welte aj.) ve 2. vydání. Reprezentativní ekumenicky pojatá antologie přináší zásadní studie předních křesťans...

In stock See more...

6,40 €

Cesta pokory, Cesta odpuštění

Další knížka z edice Kudy do nebe je tematicky zaměřena na pokoru a odpuštění. Obě cesty se vzájemně doplňují a podmiňují, protože jen když dojdeme k vnitřní pokoře, jsme schopni přenést se přes chyby své i druhých a prožít osvobozující odp...

See more...

2,20 €

Out of stock

Cesta přátelství, Cesta radosti

Po cestách dalšího dílu z edice Kudy do nebe se čtenáři dostávají k hodnotám, které se z našich uspěchaných životů zaplavených kdejakými starostmi leckdy vytrácejí – k přátelství a radosti. Obě tyto cesty se navzájem podporují: přátelé nám...

See more...

2,20 €

Out of stock

Cesta vděčnosti, Cesta odcházení

Další díl z edice Kudy do nebe připomíná vděčnost za život, ale také to, že jednou budeme muset z tohoto světa odejít. Právě pohled na život jako na úžasný a ničím nezasloužený dar dává člověku možnost pocítit i ve chvíli odcházení smíření...

See more...

2,20 €

Out of stock

Cesta života, Cesta lásky

V knížkách nazvaných Kudy do nebe najdete krátké příběhy, bajky, zamyšlení a citáty, které vás mohou obohatit na vaší cestě životem. První díl je tematicky zaměřen na cestu života a cestu lásky. Autorské texty jsou doplněny již dříve vydaný...

See more...

2,20 €

Out of stock

Spisy apoštolských otců

Spisy apoštolských otců jsou významnou částí rané křesťanské literatury (vznikaly zhruba koncem druhého století n. l.) a tvoří spojovací článek mezi kanonickými spisy Nového zákona a literárním odkazem velkých církevních otců. Sbírka obsah...

See more...

1,00 €

Out of stock

Knihy tajemství a moudrosti III.

Třetí, závěrečný svazek antických židovských pseudepigrafů. Tento díl obsahuje: Zjevení Abrahamovo, Závěť Abrahamova, Mojžíšovo nanebevzetí, Třetí kniha Makabejská, Čtvrtá kniha Makabejská, Modlitba Menašeho, Ódy Šalamounovy, Syrské žalmy,...

See more...

16,30 €

Out of stock

Knihy tajemství a moudrosti III.

Třetí, závěrečný svazek antických židovských pseudepigrafů. Tento díl obsahuje: Zjevení Abrahamovo, Závěť Abrahamova, Mojžíšovo nanebevzetí, Třetí kniha Makabejská, Čtvrtá kniha Makabejská, Modlitba Menašeho, Ódy Šalamounovy, Syrské žalmy,...

See more...

12,80 €

Out of stock

Knihy tajemství a moudrosti II.

Druhý ze tří svazků obsahuje spisy často apokryfní, apokalyptické nebo hermetické povahy. Vznikly v době mezi Starým a Novým zákonem a těšily se velké oblibě. Mnohé z nich ovlivnily i rané křesťanské myšlení. V knize naleznete následující...

See more...

8,90 €

Out of stock

Knihy tajemství a moudrosti I.

Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy jsou spisy, které vznikly v době mezi Starým a Novým zákonem. První svazek: Aristeas, 1. a 2. Henoch, Závěti patriarchů, Sibylliny věštby a Žalmy Šalomounovy. Židovské pseudepigrafy (z řec. pseu...

See more...

21,50 €

Out of stock

Nový zákon s výkladovými poznámkami

Nový zákon s vysvětlivkami, který předkládáme českým čtenářům, je ekumenickou pomůckou pro četbu Bible. Nejde o komentář, který souvisle objasňuje přeložený text, ale o pomůcku, která má vytvořit základní předpoklady pro jeho pochopení. Vys...

See more...

2,96 €

Out of stock

Proroctví a Apokalypsy

Zatímco v Bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumentují posun duchovníh...

See more...

16,90 €

Out of stock

Příběhy apoštolů

Edice Raně křesťanská literatura Po úspěšném vydání prvního svazku novozákonních apokryfů Neznámá evangelia připravujeme druhý díl těchto apokryfů nazvaný Příběhy apoštolů. Tyto svěže napsané texty souvisejí s druhou, apoštolskou částí Nov...

In stock See more...

27,70 €

Proroctví a apokalypsy

Zatímco v Bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumentují posun duchovníh...

See more...

16,90 €

Out of stock

Neznámá evangelia

Souborné vydání apokryfních evangelií sepsaných do roku 150 po Kristu. Překlady z řeckých, koptických a latinských originálů. První svazek edice Raně křesťanské literatury obsahuje všechna apokryfní evangelia, která vznikla do roku 150 po...

See more...

23,20 €

Out of stock

Neznámá evangelia

Souborné vydání apokryfních evangelií sepsaných do roku 150 po Kristu. Překlady z řeckých, koptických a latinských originálů. První svazek edice ,,Raně křesťanské literatury" obsahuje všechna apokryfní evangelia, která vznikla do roku 150 p...

See more...

14,00 €

Out of stock

The Bible in Cultural Context

The volume brings contributions from an international conference held on 13th and 15th May, 1992, at the castle of Bechyně in Czechoslovakia. The conference entitled The Bible and Its Translations – the Bible in Intercultural Communication...

In stock See more...

2,10 €

Krok za krokom – Evanjelium podľa Jána

Induktívne štúdium Evanjelia podľa Jána v 17 lekciách. Tvorivý spôsob, ako osloviť mladé mysle a mladé životy. Krok za krokom je séria biblických štúdií určených pre dorast. Túto dynamickú sériu môžu využiť rodičia, vedúci nedeľných...

In stock See more...

5,90 €

Krok za Krokom – 2 Petra

Induktívne štúdium Druhého listu Petra v ôsmych lekciách. Vhodné na individuálne a skupinové štúdium Biblie. Mnohí ľudia sú zvedení falošnými učiteľmi a falošným učením. Počuj volanie a spomeň si na moc a prísľuby nášho Pána Ježiša Kri...

In stock See more...

4,90 €

Show more ...