kolektív autorov

View

Komentár SZ – Ozeáš, Joel, Amos

Napísanie komentára bolo náročnou prácou, predovšetkým z hľadiska jazykového a filologického, ale aj teologického a historicko-biblického. Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy: - V prvej časti sú predl...

In stock See more...

19,00 €

Komentár SZ – Abdiáš, Jonáš, Micheáš

Hoci prvé dve knihy sa radia k najkratším biblickým knihám, ich posolstvo a v prípade Knihy proroka Jonáša aj popularita sú dostatočným dôvodom na to, aby boli komentované medzi prvými starozákonnými knihami. Toto dielo je predovšetkým odpo...

See more...

16,00 €

Out of stock

Komentár SZ – Genezis

Prvý zväzok dlhodobého projektu Odborný komentár k Starému zákonu je rozsiahly dlhodobý vedecký projekt. Kolektív autorov vedie Peter Dubovský, SJ. Ide o prácu predovšetkým z hľadiska jazykového a filologického, ale aj teologického a histo...

See more...

25,00 €

Out of stock

Komentár NZ – Marek

Prvý zväzok S veľku radosťou vkladáme do rúk čitateľov ďalšie významné a obsiahle dielo kolektívu slovenských biblistov. Spomedzi novozákonných kníh si ako prvé vybrali na komentovanie Evanjelium podľa Marka. Hoci je zo štyroch evanjelií n...

See more...

25,00 €

Out of stock

Nová zmluva grécko-česká

Díky iniciativě výboru České biblické společnosti a podpoře Německé biblické společnosti vychází unikátní dvoujazyčné řecko-české vydání Nového zákona, které obsahuje kompletní kritický aparát a odkazy na paralelní místa z 27. Nestleho vydá...

See more...

22,00 €

Price for members 19,80 €
Out of stock

Dvanásť malých prorokov, BHQ, č. 13

The fifth fascicle of the Biblia Hebraica Quinta contains the twelve minor prophets Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah and Malachi.   (Origin of the text and picture: German Bible Socie...

In stock See more...

52,00 €

Price for members 46,80 €

Všeobecný úvod a Megilloth, BHQ, č. 18

The first fascicles of a new edition of Biblia Hebraica are now reaching publication. The first installment contains the General Introduction and Megilloth (Ruth, Canticles, Qoheleth, Lamentations, Esther). The edition should be complete...

In stock See more...

52,00 €

Price for members 46,80 €

Ezdráš a Nehemiáš, BHQ, č. 20

The new edition of Biblia Hebraica is now reaching publication. The second fascicle contains the books of Ezra and Nehemiah – prepared by David Marcus. The entire edition shall be completed by 2015. Some features included: Diplomatic...

In stock See more...

50,50 €

Price for members 45,45 €

Deuteronómium, BHQ, č. 5

The new edition of Biblia Hebraica is now reaching publication. The third fascicle contains the book of Deuteronomy. The entire edition shall be complete by 2015. Some features included: Each book is also accompanied by a commentary;...

In stock See more...

52,00 €

Price for members 46,80 €

Sudcovia, BHQ, č. 7

It is in fact the pioneering, standard reference for biblical studies: The Biblia Hebraica Quinta (BHQ) is the new, globally prevailing edition of the Hebrew Old Testament.  Brand new is now the "Judges" volume. Judges is the 7th part of...

In stock See more...

50,50 €

Price for members 45,45 €

Nová zmluva slovenská, ekumenický preklad, CD

Božie slovo v podaní popredných slovenských hercov, ako sú napríklad Ladislav Chudík, Dušan Tarageľ, Vladimír Durdík a ďalší. Zdramatizovanie niektorých scén a pôsobivá hudba ponúka krásny umelecký zážitok.   Celkový čas: 20 h 20 min.  ...

In stock See more...

6,90 €

Price for members 5,52 €

Biblia česká, študijný preklad, s poznámkami

Výsledkom sedemnástich rokov prekladateľských prác je vydanie tohto unikátneho projektu Nakladateľstva KMS. Študijná Biblia sa drží troch zásad:- každé slovo originálu prekladať na všetkých miestach rovnako,- neovplyvňovať výsledný text te...

See more...

27,20 €

Price for members 24,48 €
Out of stock

Tesnou bránou 2017

Tesnou bránou nám na každý deň v roku ponúka postupné čítanie Biblie s úvahou a ďalšie biblické texty. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V pri...

See more...

3,50 €

Out of stock

Pojď si se mnou hrát

Jednoduché, snadno proveditelné aktivity pro děti doma, ve škole, ve sboru i v přírodě. Všechny činnosti dětem ukazují na Boží lásku a pomáhají jim porozumět biblickému poselství. (Zdroj: vydavateľstvo Samuel)  

In stock See more...

4,60 €

Novou odvahu k ctnosti

Zamyšlení předních křesťanských teologů a filosofů nad vzácnými lidskými postoji a vlastnostmi (občanská odvaha, trpělivost, humor, lidskost, otevřenost, pomoc v nouzi). (Zdroj: vydavateľstvo Vyšehrad)

See more...

2,90 €

Out of stock

Krok za Krokom – 2 Timoteovi

Induktívne štúdium Druhého listu Timoteovi v 13 lekciách. Vhodné na individuálne a skupinové štúdium Biblie. Pavol zveril evanjelium Timoteovi, ale aj iným ľuďom. Strážiš poklad Slova, ktorý ti bol zverený? Svojím životom? Svojimi slovam...

In stock See more...

4,50 €

Prorocké knihy Starého zákona

Čtvrtý díl edice Nová Šestidílka, v níž postupně vycházel vznikající překlad Bible21 (původně pod názvem Nová Bible kralická). Prorocké knihy Starého zákona interpretují největší krizi v dějinách Izraele – pád Jeruzaléma a vyhnání do Babyl...

See more...

12,80 €

Out of stock

Matoušovské studie

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: Jiří Mrázek: Komu je psáno Matoušovo evangelium Jiří Mrázek: Obrat k misii pohanům v Matoušově evangeliu David Balcar: Podobenství o dvou synech Marta Židková: Podobenství...

In stock See more...

4,50 €

Bůh – můj bližní

Tato knížka promýšlí dvacet pět základních témat křesťanské víry. „Odmítáme se smířit s tím, že by se o náboženství či o víře muselo mluvit jazykem nesrozumitelným, starobylým a dávno překonaným. Chtěli jsme ukázat, že o Bohu, o Kristu, o ž...

In stock See more...

6,80 €

Krok za Krokom – Efezským

Induktívne štúdium Listu Efezským v 10 lekciách. Vhodné na individuálne a skupinové štúdium Biblie.

In stock See more...

4,90 €

Synopsis of the Four Gospels, english/greek

Desiate vydanie synopsy všetkých štyroch evanjelií v gréckom a anglickom jazyku. Grécky text vychádza z prekladu Nestle-Aland 26th Edition, Greek New Testament 3rd Edition. Preklad anglického textu: Revised Standard Version, 2nd edition....

In stock See more...

58,30 €

Nová zmluva grécko-poľská

Grécko-poľská interlineárna (medziriadková) Nová zmluva s gramatickou analýzou jednotlivých slov i s udeleným Imprimatur.

See more...

38,00 €

Out of stock

Pexeso Posolstvá

Jednotlivé obrázky pexesa pomôžu deťom chápať, že aj cez obyčajné veci k nám hovorí Boh. Ilustrácie: Ľudmila Moravčíková 

See more...

1,60 €

Out of stock

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti« Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona Petr Pokorný: Markovo evangelium a luk...

In stock See more...

6,80 €

Show more ...