kolektív autorov

View

12 príbehov o hľadaní vnútorného pokoja

Táto kniha nie je vymyslená. Je plná životných príbehov ľudí, ktorí chodia po tejto zemi, sú teda skutoční. Je to kniha, ktorá od začiatku do konca hovorí o tom, že život a realita bytia vedia byť drsné, inokedy nudné a prázdne alebo rozbit...

In stock See more...

6,90 €

Meč Ducha

Boh hovorí veľa a hovorí ku každému človeku. Niekedy máme problém s tým, že ho nepočujeme alebo nevieme rozlíšiť, čo nám presne hovorí. Ak sa to naučíme, ľahšie odhalíme Boží plán pre náš život a budeme schopní naplniť Božie povolanie. Záme...

In stock See more...

5,90 €

Pod kapotou

"Každé zaujímavé dobrodružstvo potrebuje sprievodcu a expedícia smerom k mužnosti a zrelosti nie je výnimkou. Budeš k tomu potrebovať kamarátov, odvahu a dobrú radu od tých, ktorí už trasu prešli. Autorov tejto knihy poznám roky a poviem ti...

In stock See more...

11,50 €

Tesnou bránou 2022

Publikácia Tesnou bránou 2022 ponúka návod na postupné čítanie z Biblie so zamysleniami. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V priebe...

See more...

3,50 €

Out of stock

Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti

V Bibli je mnoho pasáží, které dnes nechápeme, jsou nám cizí nebo neodpovídají tomu, co od Písma svatého očekáváme. Nad mnohými se nejen zarazíme, ale vnímáme je jako pohoršlivé. Na potřebu dobrat se při četbě Bible nefalšovaného smyslu i...

See more...

14,50 €

Out of stock

Tesnou bránou 2021

Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V priebehu roka nám však otvárajú bohatstvo biblickej zvesti.Jednotlivé verše zo Starej a Novej Zmlu...

In stock See more...

3,50 €

Ilustrovaná Kniha žalmov

Texty všetkých stopäťdesiatich žalmov – jednej z najpopulárnejších a najpoetickejších častí Biblie – sú v tejto knihe doplnené vyše päťdesiatimi ilumináciami z hebrejských rukopisov, stredovekých misálov a žaltárov. Nádherné grafické spraco...

See more...

13,95 €

Out of stock

Ilustrovaný výklad Biblie

Kniha sprístupňuje obsah Biblie novým generáciám čitateľov. Čítajte Bibliu a porozumejte jej posolstvu – príbehy od stvorenia sveta po Ježišovo zmŕtvychvstanie sú tu vyrozprávané a vysvetlené prístupným a vizuálne príťažlivým spôsobom....

See more...

19,00 €

Out of stock

Prečítajme Bibliu za rok

Ročný plán čítania Svätého Písma zostavený katolíckou cirkvou predstavuje pomôcku pre hlbšie spoznanie Krista cez Božie slovo. Autori dúfajú, že denným čítaním Písma sa čitateľovi bude otvárať pravda o Bohu, o sebe, o živote.   K ročnému...

See more...

1,00 €

Out of stock

Tesnou bránou 2020

Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V priebehu roka nám však otvárajú bohatstvo biblickej zvesti. Jednotlivé verše zo Starej a Novej zm...

See more...

3,50 €

Out of stock

Tesnou bránou 2016

Tesnou bránou nám na každý deň v roku ponúka postupné čítanie Biblie s úvahou a ďalšie biblické texty. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V prieb...

See more...

3,50 €

Out of stock

Tesnou bránou 2018

Tesnou bránou nám na každý deň v roku ponúka postupné čítanie Biblie s úvahou a ďalšie biblické texty. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V pri...

See more...

0,20 €

Out of stock

Tesnou bránou 2019

Brožúra Tesnou bránou nám na každý deň v roku ponúka postupné čítanie Biblie s úvahou a ďalšie biblické texty. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a údern...

See more...

3,50 €

Out of stock

Komentár SZ – Žalmy 51 – 75

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poeti...

In stock See more...

25,00 €

Komentár SZ – Exodus

Tretí zväzok dlhodobého projektu Po niekoľkoročnom úsilí slovenských biblistov vychádza v poradí tretia kniha zo série Komentárov k Starému zákonu. Ide o komentár ku Knihe Exodus, ktorej príbeh má výnimočné miesto v dejinách spásy. Tu sa t...

In stock See more...

28,00 €

Komentár SZ – Žalmy 76 – 100

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poeti...

In stock See more...

25,00 €

Komentár SZ – Ozeáš, Joel, Amos

Napísanie komentára bolo náročnou prácou, predovšetkým z hľadiska jazykového a filologického, ale aj teologického a historicko-biblického. Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy: - V prvej časti sú predl...

In stock See more...

19,00 €

Komentár SZ – Abdiáš, Jonáš, Micheáš

Hoci prvé dve knihy sa radia k najkratším biblickým knihám, ich posolstvo a v prípade Knihy proroka Jonáša aj popularita sú dostatočným dôvodom na to, aby boli komentované medzi prvými starozákonnými knihami. Toto dielo je predovšetkým odpo...

In stock See more...

16,00 €

Komentár SZ – Genezis

Prvý zväzok dlhodobého projektu Odborný komentár k Starému zákonu je rozsiahly dlhodobý vedecký projekt. Kolektív autorov vedie Peter Dubovský, SJ. Ide o prácu predovšetkým z hľadiska jazykového a filologického, ale aj teologického a histo...

In stock See more...

25,00 €

Komentár NZ – Marek

Prvý zväzok S veľku radosťou vkladáme do rúk čitateľov ďalšie významné a obsiahle dielo kolektívu slovenských biblistov. Spomedzi novozákonných kníh si ako prvé vybrali na komentovanie Evanjelium podľa Marka. Hoci je zo štyroch evanjelií n...

In stock See more...

25,00 €

Nová zmluva grécko-česká

Díky iniciativě výboru České biblické společnosti a podpoře Německé biblické společnosti vychází unikátní dvoujazyčné řecko-české vydání Nového zákona, které obsahuje kompletní kritický aparát a odkazy na paralelní místa z 27. Nestleho vydá...

See more...

22,00 €

Price for members 19,80 €
Out of stock

Dvanásť malých prorokov, BHQ, č. 13

The fifth fascicle of the Biblia Hebraica Quinta contains the twelve minor prophets Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah and Malachi.   (Origin of the text and picture: German Bible Socie...

In stock See more...

52,00 €

Price for members 46,80 €

Všeobecný úvod a Megilloth, BHQ, č. 18

The first fascicles of a new edition of Biblia Hebraica are now reaching publication. The first installment contains the General Introduction and Megilloth (Ruth, Canticles, Qoheleth, Lamentations, Esther). The edition should be complete...

In stock See more...

52,00 €

Price for members 46,80 €

Ezdráš a Nehemiáš, BHQ, č. 20

The new edition of Biblia Hebraica is now reaching publication. The second fascicle contains the books of Ezra and Nehemiah – prepared by David Marcus. The entire edition shall be completed by 2015. Some features included: Diplomatic...

In stock See more...

50,50 €

Price for members 45,45 €
Show more ...