kolektív autorov

View

Svedectvá nečakanej doby

Knižka ponúka 52 zamyslení z obdobia pandémie.

In stock See more...

6,70 €

Tesnou bránou 2024

Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V priebehu roka nám však otvárajú bohatstvo biblickej zvesti.Jednotlivé verše zo Starej a Novej Zmlu...

See more...

4,50 €

Out of stock

Kralický Nový zákon z roku 1601

Obdivuhodná produkce překladových verzí Písma svatého v předbělohorské jednotě bratrské dosáhla v době kulminující humanistické epochy svého vrcholu. Podrobně komentovaný Nový zákon vytiskli bratří dvakrát, jednak jako poslední díl Kralické...

In stock See more...

20,50 €

Žalmy 26 - 50

10. zväzok dlhodobého projektu     Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných živo...

In stock See more...

35,00 €

Úvod do Starého zákona

Kolektivní dílo autorů, kteří se Starému zákonu věnují na protestantských i katolických univerzitách a i institutech zejména ve Švýcarsku a ve Francii. Úvod postupně probírá jednotlivé knihy (stavbu a obsah, vznik a utváření, témata a otázk...

In stock See more...

29,00 €

Financovanie ako spôsob spolupráce

Smernica Financovanie ako spôsob spolupráce predstavuje súhrn princípov a pravidiel etického investovania založeného na kresťanských hodnotách, pričom sa zameriava len na finančné investície. Napomáha prijať správne rozhodnutia v oblasti ek...

In stock See more...

1,50 €

Cesta do Betlehema

Hra Cesta do Betlehema je originálna stolová hra, ktorú sme vytvorili, aby si celá rodina a najmä deti mohli priblížiť vianočný príbeh- Evanjelium narodenia Ježiška hravým a jedinečným spôsobom. Vďaka tejto hre sa deti oboznámia nielen so...

See more...

27,30 €

Out of stock

Tesnou bránou 2023

Publikácia Tesnou bránou 2023 ponúka návod na postupné čítanie z Biblie so zamysleniami. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V priebe...

See more...

4,50 €

Out of stock

12 príbehov o hľadaní vnútorného pokoja

Táto kniha nie je vymyslená. Je plná životných príbehov ľudí, ktorí chodia po tejto zemi, sú teda skutoční. Je to kniha, ktorá od začiatku do konca hovorí o tom, že život a realita bytia vedia byť drsné, inokedy nudné a prázdne alebo rozbit...

In stock See more...

6,90 €

Meč Ducha

Boh hovorí veľa a hovorí ku každému človeku. Niekedy máme problém s tým, že ho nepočujeme alebo nevieme rozlíšiť, čo nám presne hovorí. Ak sa to naučíme, ľahšie odhalíme Boží plán pre náš život a budeme schopní naplniť Božie povolanie. Záme...

In stock See more...

5,90 €

Pod kapotou

"Každé zaujímavé dobrodružstvo potrebuje sprievodcu a expedícia smerom k mužnosti a zrelosti nie je výnimkou. Budeš k tomu potrebovať kamarátov, odvahu a dobrú radu od tých, ktorí už trasu prešli. Autorov tejto knihy poznám roky a poviem ti...

In stock See more...

11,50 €

Tesnou bránou 2022

Publikácia Tesnou bránou 2022 ponúka návod na postupné čítanie z Biblie so zamysleniami. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V priebe...

See more...

3,50 €

Out of stock

Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti

V Bibli je mnoho pasáží, které dnes nechápeme, jsou nám cizí nebo neodpovídají tomu, co od Písma svatého očekáváme. Nad mnohými se nejen zarazíme, ale vnímáme je jako pohoršlivé. Na potřebu dobrat se při četbě Bible nefalšovaného smyslu i...

In stock See more...

12,90 €

Tesnou bránou 2021

Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V priebehu roka nám však otvárajú bohatstvo biblickej zvesti.Jednotlivé verše zo Starej a Novej Zmlu...

See more...

3,50 €

Out of stock

Ilustrovaná Kniha žalmov

Texty všetkých stopäťdesiatich žalmov – jednej z najpopulárnejších a najpoetickejších častí Biblie – sú v tejto knihe doplnené vyše päťdesiatimi ilumináciami z hebrejských rukopisov, stredovekých misálov a žaltárov. Nádherné grafické spraco...

See more...

13,95 €

Out of stock

Ilustrovaný výklad Biblie

Kniha sprístupňuje obsah Biblie novým generáciám čitateľov. Čítajte Bibliu a porozumejte jej posolstvu – príbehy od stvorenia sveta po Ježišovo zmŕtvychvstanie sú tu vyrozprávané a vysvetlené prístupným a vizuálne príťažlivým spôsobom....

See more...

19,00 €

Out of stock

Prečítajme Bibliu za rok

Ročný plán čítania Svätého Písma zostavený katolíckou cirkvou predstavuje pomôcku pre hlbšie spoznanie Krista cez Božie slovo. Autori dúfajú, že denným čítaním Písma sa čitateľovi bude otvárať pravda o Bohu, o sebe, o živote.   K ročnému...

See more...

1,00 €

Out of stock

Tesnou bránou 2020

Biblické čítanie na každý deň - postupné čítanie s vysvetlivkami - za 4 roky prevedie cez celú Novú Zmluvu a za 8 rokov najdôležitejšími miestami Starej Zmluvy. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo upros...

See more...

3,50 €

Out of stock

Tesnou bránou 2016

Tesnou bránou nám na každý deň v roku ponúka postupné čítanie Biblie s úvahou a ďalšie biblické texty. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V prieb...

See more...

3,50 €

Out of stock

Tesnou bránou 2018

Tesnou bránou nám na každý deň v roku ponúka postupné čítanie Biblie s úvahou a ďalšie biblické texty. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V pri...

See more...

0,20 €

Out of stock

Tesnou bránou 2019

Brožúra Tesnou bránou nám na každý deň v roku ponúka postupné čítanie Biblie s úvahou a ďalšie biblické texty. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a údern...

See more...

3,50 €

Out of stock

Komentár SZ – Žalmy 51 – 75

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poeti...

In stock See more...

25,00 €

Komentár SZ – Exodus

Tretí zväzok dlhodobého projektu Po niekoľkoročnom úsilí slovenských biblistov vychádza v poradí tretia kniha zo série Komentárov k Starému zákonu. Ide o komentár ku Knihe Exodus, ktorej príbeh má výnimočné miesto v dejinách spásy. Tu sa t...

See more...

28,00 €

Out of stock

Komentár SZ – Žalmy 76 – 100

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poeti...

In stock See more...

25,00 €

Show more ...