Josef Imbach

Josef Imbach (narodený 1945 v Zofingen  ) je kontroverzný švajčiarsky katolícky teológ a františkánsky mních .

Vyštudoval teológiu a filozofiu na Pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventúry v Ríme 1967 - 1973 a v rokoch 1975 - 2002 tam pôsobil ako profesor fundamentálnej teológie .

V roku 2002 ho františkánske úrady na rok suspendovali za (podľa neho) popieranie možnosti zázrakov. Poprel, že zastáva tento názor, a verejne protestoval proti „netransparentným praktikám“ .

Kongregácia pre náuku viery neskôr zakázala Imbachovi výučbu na všetkých katolíckych teologických fakultách po celom svete. Od roku 2005 žije v blízkosti Bazileja, kde prednáša katolícku teológiu na Evanjelickej teologickej fakulte.

View

Radost z Bible

O Bibli řekl americký spisovatel William Faulkner, že je to „kniha lidského rodu“. Vystihl tak význam slovesného odkazu, který po tisíciletí promlouvá k lidem na celém světě. Přestože se v Bibli stále mluví o Bohu, děje se tak vždy v rozhov...

In stock See more...

11,90 €

A učil je v podobenstvích

Literární útvar podobenství měl dlouholetou tradici už v hebrejském starozákonním písemnictví. Znalci zákona jej užívali pro názorné objasnění své nauky. Jinak tomu však bylo u Ježíše. Podobenství jsou u něho bezprostřední součástí jeho pos...

In stock See more...

9,99 €

Biblické divy a zázraky

Známý současný švýcarský teolog rozvíjí svůj výklad v několika rovinách. V první části se ptá (nábožensko-historicky), jakou úlohu hrály zprávy o zázracích ve starověkém světě a jak „zázraky“ chápalo Písmo. Ve druhé části teologicky vysvětl...

In stock See more...

9,99 €