Jíří Mrázek

Doc. Jiří Mrázek, Th.D se narodil v Brně v roce 1960. Studoval na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (1979-1984) a teologické fakultě university v Halle (1987-1988). Pět let působil jako evangelický farář v Kostelci nad Orlicí. Od roku 1990 učí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na katedře Nového zákona a v Centru biblických studií AV a UK v Praze. Zabývá se zejména podobenstvími, teologií synoptických evangelií, Apokalypsou a obecnými epištolami.

View

Když obchází lev řvoucí

První Petrova rozebírá poměrně prakticky naši životní situaci a orientaci ve světě a dělá to tak, že to podstatné odvozuje vždy od Krista a naši situaci domýšlí jako následování Krista. Autor epištoly mluví k (právě) pokřtěným a vysvětluje...

In stock See more...

7,10 €

Markovo evangelium 1 – 8

Záměrem této knihy Jiřího Mrázka je sledovat Markovo vyprávění právě jako příběh. I když text tohoto evangelia znáte a ledacos jste o něm četli, tato kniha vám poskytne spoustu podnětů k přemýšlení a možná i nějaké překvapení.

In stock See more...

6,30 €

Kázání na hoře

Kázání na hoře (pátá, šestá a sedmá kapitola Evangelia podle Matouše) obsahuje řadu velmi známých Ježíšových výroků. Komu však byly určeny a jak k nim dnes přistupovat? Výkladů těchto tří kapitol vzniklo v dějinách církve mnoho. Tato kníž...

See more...

6,30 €

Out of stock

Komentár NZ - Zjevení Janovo

Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona. Významný český biblista doc. Jiří Mrázek, Th.D, shrnuje v dalším díle Českého ekumenického komentáře svou něk...

In stock See more...

11,00 €

Bláznovství víry podle Jakuba

Jakubova epištola má pověst spisu, který zdůrazňuje (dobré) skutky a protiřečí tím dopisům apoštola Pavla. „Víra bez skutků je mrtvá“ – ta věta je známá, a přece trochu nejasná: o jakých skutcích je tu přesně řeč? Nepodkládám Jakubovi něco...

In stock See more...

4,10 €

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  

In stock See more...

7,20 €

Lukášovská podobenství

Kniha Lukášovská podobenství volně navazuje na výklady Ježíšových podobenství, která zapsal evangelista Matouš (O kozlech, ovcích a lidech). Tentokrát autor zkoumá, jakým způsobem pracuje s podobenstvími evangelista Lukáš: jak je zařazuje d...

In stock See more...

7,20 €

Bláznovství víry podle Jakuba

Jakubova epištola má pověst spisu, který zdůrazňuje (dobré) skutky a protiřečí tím dopisům apoštola Pavla. „Víra bez skutků je mrtvá“ – ta věta je známá, a přece trochu nejasná: o jakých skutcích je tu přesně řeč? Nepodkládám Jakubovi něco...

See more...

3,60 €

Out of stock

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)    

See more...

5,50 €

Out of stock

Lukášovská podobenství

Tato práce pražského novozákoníka volně navazuje na předchozí knihu Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Tentokrát se autor věnuje patnácti podobenstvím podle zpracování evangelisty Lukáše: zkoumá, jakým způsobem evangelista s podobe...

See more...

5,50 €

Out of stock

Komentár NZ – Evangelium podle Matouše

Autor komentáře, doc. Jiří Mrázek, Th.D., vedoucí katedry Nového zákona ETF UK, se Matoušovým evangeliem zabývá dlouhodobě a na toto téma již několikrát publikoval. V rozsáhlém textu doc. Mrázek podrobně seznamuje čtenáře s obsahem Matoušov...

In stock See more...

15,20 €

Markovo evangelium 9 – 16

Záměrem této knihy Jiřího Mrázka je sledovat Markovo vyprávění právě jako příběh. I když text tohoto evangelia znáte a ledacos jste o něm četli, tato kniha vám poskytne spoustu podnětů k přemýšlení a možná i nějaké překvapení.

In stock See more...

6,30 €