Jiří Josef Otter

Jiří Otter  (1919  Plzeň - 2018) sa narodil v rodine evanjelického farára pôvodom z Viedne. Vyštudoval klasické gymnázium, kde zmaturoval v roku 1938. Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej bolo prerušené uzavretím vysokých škôl, po ktorom zložil diakonské skúšky a stal sa učiteľom náboženstva. Kvôli priateľstva s členmi Sokola bol s otcom v roku 1944 zatknutý a odsúdený na dva roky väzenia, ktorá prežil vo väzniciach v Nemecku. Po vojne vyštudoval angličtinu na FF UK a teológiu na Komenského evanjelickej bohosloveckej fakulte. Dva semestre absolvoval na Assembly 's College v Belfaste. Roku 1948 sa stal farárom Českobratskej cirkvi evanjelickej v zbore v Mariánskych Lázních. V roku 1953 získal doktorát. Od roku 1965 bol tajomníkom na Ústredií ČCE. Na bohosloveckej fakulte vyučoval angličtinu a nemčinu. Do dôchodku odišiel v roku 1999, ale ďalej sa venoval biblickej práci. V roku 2014 sa stal v komunálnych voľbách najstarším kandidátom v Českej republike.

View

Jen jedenkrát v Bibli

Průzkum řeckých HAPAXLEGOMEN a dalších nesnadných textů Nového zákona Sbírku šestadvaceti novozákonních studií věnoval autor památce profesora Josefa B. Součka, svého učitele a otcovského přítele, k jeho letošnímu dvojímu jubileu (105. výro...

In stock See more...

5,00 €

Druhý list Petrův, výklad

Nevelký spisek 2 Pt je adresován křesťanským společenstvím v římské provincii Malá Asie a tradicí je připsán Ježíšovu učedníkovi Petrovi. Autor výkladu dovozuje, že „Petrem“ mohl být i petrovský učitel a tlumočník Petrova poslání. Hlavním t...

In stock See more...

3,50 €

List Židům a List Judův, exegéza

„Dvě biblické knihy, kterým se tu Jiří J. Otter věnuje, nepatří k nejznámějším spisům Nového zákona. Místo v biblickém kánonu nezískaly snadno, ale nakonec se prosadily jako cenné svědectví o zbožnosti a myšlení křesťanů žijících koncem tře...

In stock See more...

3,50 €

Dopisy andělům – Odměny vítězům

Soubor biblických studií na Zjevení Jana 1 - 3 kapitoly je novým moderním pokusem o výklad aktuálního poselství Božích vzkazů v těchto dopisech, a to se zvláštním zřetelem k zvěstnému smyslu oněch jednotlivých zaslibovaných odměn pro vítěze...

In stock See more...

0,77 €