Jan Milíč Lochman

Jan Milíč Lochman (1922 Nové Mesto nad Metují - 2004 Bazilej, Švajčiarsko) bol český exilový protestantský teológ a filozof, duchovný Českobratskej cirkvi evanjelickej a vysokoškolský pedagóg.

Teológiu študoval na Komenského evanjelickej bohosloveckej fakulte (KEBF), na univerzite v St. Andrews a v Bazileji, kde neskôr tiež pôsobil.V rokoch 1960-1968 pôsobil ako profesor systematickej teológie na KEBF v Prahe. Prednášal  aj na iných popredných univerzitách v Európe a v USA.V rokoch 1968-1992 prednášal na univerzite v Bazileji a po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v Bazileji zostal. Od roku 1969 bol profesorom a dvakrát bol zvolený rektorom. Po roku 1989 dochádzal pravidelne do Československa i Česka. Patril k význačným osobnostiam ekumenického hnutia. Roku 1998 mu bol prepožičaný Rad T. G. Masaryka III. triedy.

View

Otčenáš

Modlitba je něco víc než jenom nástroj a ventil zbožného sebeporozumění. Obnovuje se v ní samotný střed života víry, v modlitbě člověk přesahuje sebe sama, napřahuje se po tom, co ho zachraňuje, sahá po novém počátku. Těmito slovy charakter...

In stock See more...

9,50 €

Krédo – Základy ekumenické dogmatiky

Ekumenická dogmatika nazvaná Krédo byla napsána německy a přeložena do řady evropských i asijských jazyků. Dostalo se jí značné pozornosti v široké ekumeně. V autorově mateřštině vychází podruhé (1996) a také tentokrát završuje české vydá...

In stock See more...

11,00 €

Desatero

Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie (další dva díly OTČENÁŠ a KRÉDO). Jan Milíč Lochman (1922 – 2004) studoval teologii i filozofii v Praze, ve Skotsku a ve Švýcarsku. V dobách tuhého stalinismu a v předja...

In stock See more...

7,70 €