Jan Heller

Jan Heller (*1925, Plzeň – † 2008, Praha) bol český protestantský teológ a religionista.

V povojnových rokoch 1945 až 1948 študoval na Husovej teologickej fakulte a kombináciu filozofia - čeština u Jana Patočku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Jeden rok strávil na študijnej stáži v Bazileji. Neskôr dokončil štúdium na Husovej teologickej fakulte a začal vykonávať cirkevnú činnosť ako vikár v Horoviciach. Od roku 1950 vyučoval hebrejčinu na Komenského evanjelickej teologickej fakulte. V roku 1951 získal titul doktor teológie v odbore Starý zákon a stal sa asistentom biblickej katedry a lektorom biblických jazykov. V roku 1963 sa v odbore Starý zákon habilitoval, udelenie hodnosti „docent“ však štátna správa pozastavila. Jan Heller pôsobil potom v rokoch 1966 až 1968 ako hosťujúci docent na Humboldtovej univerzite a na Kirchliche Hochschule v Berlíne. Po návrate do Prahy sa habilitoval v odbore religionistika a začal ju vyučovať. V roku 1970 sa stal profesorom pre religionistiku. V roku 1977 prešiel na katedru biblistiky ako profesor Starého zákona. V roku 1992 ukončil svoju aktívnu kariéru.

View

Búh sestupující

Druhé vydání dlouho rozebrané knihy, již autor, profesor evangelické teologické fakulty v Praze, výstižně přibližuje ve své předmluvě takto: Proč Bůh sestupující? Proto, že poselství o Bohu, který se sklání, ba sestupuje k člověku, považuji...

In stock See more...

10,50 €

Obtížné oddíly Předních proroků

Obtížné oddíly Předních proroků navazují na úspěšný titul Obtížné oddíly Knih Mojžíšových. Už v přípravě tohoto prvního svazku plánoval profesor Jan Heller, že po výkladech oddílů z knih Mojžíšových budou následovat další svazky k ostatní...

See more...

16,00 €

Out of stock

Výkladový slovník biblických jmen

Kniha zhrňuje a završuje výsledky autorovho mnohoročného, ba i celoživotného bádania na poli biblickej onomatológie. Správné porozumění významu biblických jmen skýtá hlubší vhled do textu a tím může podnětně ovlivnit jeho interpretaci. V ú...

In stock See more...

35,80 €

Hlubinné vrty

Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, je zájemcům o kvalitní biblistickou a duchovní literaturu dobře znám. Svou poslední knihu nazval Hlubinné vrty a ještě ji, necelý rok před svou smrtí na počátku roku 2008, sám koncipoval. Ja...

See more...

10,80 €

Out of stock

Jak orat s čertem

Sbírka kázání profesora Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, pozorného vykladače a překladatele bible, vznikla z iniciativy jeho žáků. Obsahuje čtyřicet šest kázání, která procházejí Starým i Novým zákonem, od knih Mojžíšových...

In stock See more...

7,70 €

Na čem mi záleží

„Představte si, že stavíme katedrálu. Sedíme na chladné zemi, nejsme v nebi, třeba i prší. Tesáme kameny, to jest čteme staré texty, probíjíme se gramatikou, zápasíme se svými nároky, když se chceme rozdělit s bližním, signujeme svůj kámen...

See more...

10,20 €

Out of stock

Výkladový slovník biblických jmen Z25

Typ poškodenia: mierne poškodenie obalu Kniha zhrňuje a završuje výsledky autorovho mnohoročného, ba i celoživotného bádania na poli biblickej onomatológie.   

Damaged See more...

26,85 €

Bežná cena 35,80 €

Out of stock