František Trstenský

Prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (* 1973, Trstená) je katolícky kňaz Spišskej diecézy, vysokoškolský profesor, odborník na biblické vedy, teológ a publicista. Ako vysokoškolský profesor zároveň prednáša v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde je spolugarantom študijného odboru katolícka teológia. Je autorom množstva literatúry predovšetkým s biblickým zameraním. Žilinský samosprávny kraj udelil prof. Trstenskému v roku 2019 Pamätnú plaketu za šírenie poznatkov o Biblii medzi mladými ľuďmi.

Po absolvovaní Gymnázia pokračoval v  štúdiu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, ktorý bol v tom čase súčasťou Univerzity Komenského. Na ďalšie štúdiá odišiel do zahraničia, ktoré v rokoch 2000 - 2004 absolvoval v Jeruzaleme so zameraním na biblické vedy a archeológiu. Išlo predovšetkým o štúdium biblických jazykov (hebrejčina, gréčtina, aramejčina), ďalších semitských jazykov (sýrština, akadština), metód exegézy Starého a Nového zákona, biblickej exegézy a teológie Starého a Nového zákona a biblickej archeológie. Absolvoval archeologické exkurzie v Izraeli, Egypte, Jordánsku a na Sinaji. Študoval aj ugaritský jazyk,  kumránske zvitky a archeológiu lokality Kumránu. Do Izraela opakovane prichádza predovšetkým za štúdiom a spoznávaním biblických miest.

Po návrate na Slovensko začal od roku 2004 učiť ako odborný asistent na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Doktorát z katolíckej teológie so zameraním na Sväté písmo získal v Krakove v roku 2006 na terajšej Pápežskej univerzite Jána Pavla II. (predtým Pápežská teologická akadémia). V roku 2008 habilitoval na docenta v odbore katolícka teológia na Teologickej fakulte v Košiciach, ktorá je súčasťou Katolíckej univerzite v Ružomberku. V roku 2015 bol menovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia. Prednáša novozákonné evanjeliá, Pavlove listy a biblickú gréčtinu. V rokoch 2011 až 2014 bol prodekanom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rokoch 2016 až 2019 bol členom predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE).

Diecézny biskup Štefan Sečka vymenoval 2. júna 2020 Františka Trstenského za farára v Kežmarku, rektora tamojšej Baziliky svätého Kríža, dekana Kežmarského dekanátu a dekana - moderátora Podtatranských dekanátov (Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik).

View

Ježišove blahoslavenstvá

Blahoslavenstvá netvoria vrchol, ale vstupnú bránu, cez ktorú vystupujeme k požiadavkám Kristovho evanjelia. Stúpanie v sebe zahŕňa odvahu, pokoru a uvážené premýšľanie skôr, než sa človek vydá na výstup. O to sa chce pokúsiť František...

In stock See more...

3,80 €

Ježišove podobenstvá

Autor v tejto publikácii ponúka biblický a spirituálny pohľad na 38 Ježišových podobenstiev. Jeho zámerom je poukázať na niektoré biblické aspekty, ktoré pomôžu lepšie porozumieť ich posolstvo. Nezostal však len pri tom. Uvádza aj zamysleni...

See more...

6,99 €

Out of stock

Štyri evanjeliá, jeden Kristus

Štyri novozákonné evanjeliá predstavujú radostnú správu, ktorou je osoba a posolstvo Ježiša Krista. Jeho životný príbeh je definitívnym slovom, ktoré Boh vyslovuje ľudstvu. Keď čítame evanjeliá, nestretávame sa len s nejakými ušľachtilými m...

See more...

5,40 €

Out of stock

Úvod do katolíckych listov Nového zákona

Kategória tzv. katolíckych listov bola dlhší čas na okraji záujmu biblického výskumu. Na Slovensku je ešte aj dnes veľmi málo kníh, ktoré sa venujú tejto časti Nového zákona. Publikácia je ovocím spolupráce troch slovenských biblistov ThDr....

See more...

12,90 €

Out of stock

Komentár k Jakubovmu listu

Komentár k Jakubovmu listu je rozdelený na dve hlavné časti. Prvá časť je zameraná na všeobecné informácie o tomto novozákonnom spise: dobu a miesto vzniku, literárny žáner, štýl a štruktúru, ako aj hlavné teologické témy. Rozoberá otázku a...

In stock See more...

8,00 €

Rozprávaj mi o Biblii

Biblista František Trstenský v publikácii vysvetľuje rozdelenie Biblie na Starý a Nový zákon, najstaršie časti a rukopisy Biblie, proces formácie štyroch novozákonných evanjelií, kritériá, podľa ktorých boli spisy zaradené do Biblie, krátky...

See more...

3,90 €

Out of stock

Ježišove podobenstvá

Publikácia Františka Trstenského ponúka 38 Ježišových podobenstiev, ako sú uvedené v novozákonných evanjeliách. Autor približuje význam biblického textu každého podobenstva. V závere každého zamyslenia ponúka podnety pre duchovný život. F...

See more...

7,90 €

Out of stock

Vezmi a čítaj

Biblista prof. František Trstenský ponúka sedem základných pravidiel pri čítaní Svätého písma. Sú určené pre tých, ktorí veria, že Sväté písmo je Božie slovo. Brožúrka nie je teologickou štúdiou, ale jednoduchou pomôckou pre každého, kto má...

See more...

3,00 €

Out of stock

Kumrán a jeho zvitky

V tejto bohato ilustrovanej publikácii František Trstenský zhrnul veľmi prehľadne komplikované dejiny zvitkov od Mŕtveho mora – "najdôležitejšieho objavu 20. storočia": ich objav, chronológiu a publikovanie, ako aj ich historický a archeolo...

See more...

14,00 €

Out of stock

Komentár k Jakubovmu listu

Autor tejto publikácie predstavil komentár k Jakubovmu listu. Kniha sa delí na dve hlavné časti. V jej prvej časti sa autor zameral na všeobecné informácie o tomto novozákonnom spise. Približuje dobu a miesto vzniku, literárny žáner, štýl a...

See more...

7,00 €

Out of stock

Otčenáš, súhrn celého evanjelia

"Rozhodol som sa napísať túto knižku, aby som sebe a každému, kto po nej siahne, nanovo priblížil hĺbku a bohatstvo Pánovej modlitby, ako ju vnímam ja. Otčenáš nás spája ako synov a dcéry s nebeským Otcom, ku ktorému sa obraciame, a ako b...

In stock See more...

5,90 €

Vianoce podľa Svätého Písma

Kniha sa snaží pripomenúť čitateľom, aké dôležité je čítať Sväté písmo. František Trstenský sa sústredí na tému Boha, ktorý sa z lásky k nám nielen stal človekom a vykúpil nás, ale nás aj napriek všetkému bezhranične miluje a zahŕňa svojí...

See more...

4,90 €

Out of stock

Prvý a druhý list Solúnčanom

Biblista František Trstenský pokračuje v publikovaní odborných diel venovaných apoštolovi Pavlovi a jeho listom. Tentoraz je to komentár k dvom najstarším Pavlovým listom - Prvému a Druhému listu Solúnčanom. Nadviazal tak na svoj predchádza...

See more...

10,00 €

Out of stock

Pavlove pastorálne listy

Táto vedecká monografia je venovaná systematickej exegeticko-teologickej analýze Prvého a Druhého listu Timotejovi a Listu Títovi. Pre svoj obsah zameraný na praktické uskutočňovanie kresťanskej viery dostali tieto spisy od odborníkov označ...

See more...

9,90 €

Out of stock

Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú

Posledná kniha Nového zákona obraznou a symbolickou rečou chce: varovať veriacich pred vlažnosťou vo viere, povzbudiť ich, aby sa vzopreli zlu v jeho rôznych podobách, dať verným útechu a nádej, že Boh napokon zvíťazí. Táto vízia Já...

See more...

6,50 €

Out of stock

Eséni, Kumrán a zvitky od Mŕtveho mora

O autoroch: Florentino García Martínez (1942) je emeritným profesorom, ktorý do roku 2008 vyučoval na Fakulte teológie a religionistiky Katolíckej univerzity v Leuvene (Belgicko) a na Teologickej fakulte Univerzity v Groningene (Holandsko)...

See more...

9,90 €

Out of stock

Múdrosť, ktorá hľadá Boha

Naše zaužívané vyjadrenia "Jóbove zvesti", "Nič nové pod slnkom" alebo "Všetko má svoj čas" vlastne pochádzajú z Biblie. Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú označovať názvom múdroslovná literatúra. Patrí do nej Kniha prísloví,...

See more...

7,90 €

Out of stock