François Vouga

François Vouga (1938 - 2013)

bol švajčiarsky profesor Nového zákona pôsobiaci na univerzite v nemeckom Bielefelde.

View

Teologie Nového Zákona

Tato kniha se pokouší zachytit základní zvěst Nového zákona v její rozmanitosti, závažnosti, jedinečnosti i pluralitě. Teologie Nového zákona se stala v posledních desetiletích téměr historickou disciplínou: zabývá se vyjádřeními křesťanské...

In stock See more...

12,80 €

Staveniště

Vyjádření křesťanské víry se pod tlakem různých okolností už v průběhu prvních generací trochu vyvíjelo a měnilo. Lze to ukázat např. na novozákonním listu Efezským. Stručný výklad tohoto biblického dopisu napsal francouzský profesor Nového...

In stock See more...

2,60 €

Teologie Nového Zákona

Z obsahu knihy: Definice, úkoly a metody teologie Nového zákona; Nový zákon jako čtení Starého (kapitola 1), jaká je hlavní zvěst Nového zákona o spasení (kap. 2), o lidské existenci (kap. 3), o společenství církve (kap. 5), o existenci za...

See more...

12,80 €

Out of stock