Dave Patty

View

Boh Otec

POZNAJ BOHA AKO SVOJHO OTCA Boh sám seba označuje rôznymi menami. Jedno z nich je prekvapivo osobné: Otec. To je úžasné... a zároveň problematické. Nemáme totiž iného Ježiša alebo Ducha svätého. Máme ale iného otca a skúsenosť s ním má vpl...

See more...

10,90 €

Out of stock

Bůh Otec

Poznej Boha jako svého Otce Bůh sám sebe označuje mnoha různými slovy. Jedno z nich je překvapivě osobní: Otec. To je úžasné... a zároveň problematické. Nemáte totiž jiného Ježíše nebo jiného Ducha svatého. Máte ale jiného otce – a zkušeno...

See more...

13,90 €

Out of stock