Daniel Marguerat

View

Pavel z Tarsu

 Tato kniha se snaží  dopátrat se původního smyslu apoštolových myšlenek, které učí, že podstata křesťanské víry není v mravním zákoníku ani v recitaci vyznání víry, ale v přijetí pohledu na sebe i na druhé, tak jak jej nabízí Bůh.

In stock See more...

6,90 €

Člověk z Nazaretu

Autor přednáší Nový zákon na univerzitě v Lausanne. Tato kniha se snaží shrnout dostupné informace o Ježíšovi z Nazaretu a nevyhýbá se rozhovoru mezi tím, co o Ježíši může říct odborné zkoumání, a tím, co o něm vyznává křesťanská víra. Knih...

In stock See more...

3,60 €

Žít se smrtí

Smrt jsme se pokusili vytlačit ze života, a přece nás vždycky znovu budou provázet otázky, na něž se těžko odpovídá. Jak se se smrtí vyrovnává křesťanská víra? A co si počít s tradičními křesťanskými odpověďmi, které se staly tak nepřesvědč...

In stock See more...

3,60 €

Úvod do Nového zákona

Úvod do Nového zákona je možné pojať ako učebnicu, ktorá je určená biblistom, študentom a všetkým, koho priťahuje podrobné štúdium Nového zákona. Neopisuje všetko, ale vyberá a usporadúva užitočné informácie. Zámerom je ponúknuť čitateľovi...

In stock See more...

16,80 €