Alister E. McGrath

View

Teória všetkého (na čom záleží)

Platnosť Einsteinovej teórie relativity aj po sto rokoch potvrdzujú všetky fyzikálne experimenty. V populárnom chápaní sa často vysvetľuje spôsobom, že všetko je relatívne. Naozaj však vo svete neexistujú trvalo platné pravidlá a zákony? Ak...

In stock See more...

12,90 €

Dialog přírodních věd a teologie

Pokus o charakteristiku vztahu mezi přírodními vědami a teologií. Ve světě vzrůstá v posledních letech zájem o základní otázky spojené s existencí, vývojem a smyslem světa a člověka. S tím souvisí i nutnost zodpovědět, zda a nakolik o tom m...

In stock See more...

2,80 €