Petr Pokorný

Zobrazenie

Má to smysl

Petr Pokorný patří k našim nejznámějším biblistům. Vydal mnoho odborných publikací a zapsal se do srdcí celé řady svých žáků. Řadů let však také spolupracuje s Českým rozhlasem 3 Vltava, pro který připravuje čas od času nedělní Ranní slovo....

Na sklade Pozrieť viac...

12,90 €

Apoštolské vyznání

Apoštolské a Nicejsko-cařihradské vyznání víry jsou texty, kterými se v dávných staletích pokusili křesťané formulovat obsah křesťanské víry. Jejich jazyk je nám ovšem vzdálený – co říká? A není na čase sáhnout po jiných vyjádřeních? Dotis...

Na sklade Pozrieť viac...

2,60 €

Den se přiblížil

Esej evangelického teologa o základním smyslu křesťanství a o jeho dějinné situaci. Doslov napsala (z hlediska „katoličky jiné generace a jiného zaměření“) Lenka Karfíková. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  

Na sklade Pozrieť viac...

3,60 €

Vznešený Teofile

Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů jsou patrně dílem jednoho autora, jenž se pokusil přiblížit základy křesťanské víry lidem, kteří nebyli příliš obeznámeni se starozákonními tradicemi. V tom jsou nám ostatně blízcí. Kniha P. Pokorného s...

Na sklade Pozrieť viac...

3,60 €

Ježíš Nazaretský

Autor uvádí do současného ježíšovského bádání méně běžnou formou: v hlavní stati odpovídá na základní problémy tak, jak je pro něj formulovala redakce mezinárodního sborníku k tomuto tématu; poté v několika studiích předkládá své historické...

Na sklade Pozrieť viac...

8,00 €

Komentár NZ - Evangelium podle Marka

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořa...

Na sklade Pozrieť viac...

10,80 €

Cena pre členov 9,72 €

Vznešený Teofile

Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů jsou patrně dílem jednoho autora, jenž se pokusil přiblížit základy křesťanské víry lidem, kteří nebyli příliš obeznámeni se starozákonními tradicemi. V tom jsou nám ostatně blízcí. Kniha P. Pokorného s...

Na sklade Pozrieť viac...

3,60 €

Hermeneutika jako teorie porozumění

Hermeneutika jako teorie výkladu, teorie interpretace se v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického výzkumu (jazyk, komunikace se „světem textu“) jsou v první části této přehledné publikace seřazeny pod...

Na sklade Pozrieť viac...

8,50 €

Komentár NZ - List Efezským

Druhé upravené vydání Komentář předního českého teologa prof. ThDr. P. Pokorného, DrSc., předkládá ucelený výklad Pavlova listu Efezským. Je určen jak teologům, tak i laikům, čímž nejen kvalitně rozšiřuje počet českých odborných teologický...

Na sklade Pozrieť viac...

4,70 €

Cena pre členov 4,23 €

Úvod do Nového zákona

Úvod do Nového zákona napsal Petr Pokorný se svým tübingenským kolegou Ulrichem Heckelem původně na objednávku prestižního německého nakladatelství Mohr-Siebeck. Kniha je koncipována jako univerzitní učebnice dvou oborů: ­literárního úvodu...

Pozrieť viac...

36,50 €

Vypredané

Úvod do Nového zákona

Úvod do Nového zákona napsal Petr Pokorný se svým tübingenským kolegou Ulrichem Heckelem původně na objednávku prestižního německého nakladatelství Mohr-Siebeck. Kniha je koncipována jako univerzitní učebnice dvou oborů: ­literárního úvodu...

Na sklade Pozrieť viac...

35,00 €

Co nevíš o Bibli

Práce významných biblistů M. Biče a P. Pokorného, profesorů na Evangelické teologické fakultě v Praze. Kniha má posloužit k základní orientaci těm, kdo se chtějí blíže seznámit s Biblí, knihou, která spoluvytvářela kulturu celého západního...

Na sklade Pozrieť viac...

3,33 €

3,50 €

Zľava 5 %
Cena pre členov 3,15 €

Co nevíš o Bibli Z50

Typ poškodenia: slabo poškodený obal, zašpinené/pokrčené strany Úvod do studia Starého a Nového zákona z pera významných českých biblistov, profesorov na Evanjelickej teologickej fakulte v Prahe. Kniha je určená na základnú orientáciu tým,...

Poškodený titul Pozrieť viac...

1,75 €

3,50 €

Zľava 50 %
Vypredané