Dňa 29.8. a 30.8. bude kamenná predajňa zatvorená.

kolektív autorov

Zobrazenie

Tesnou bránou 2020

Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť počúvať a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V priebehu roka nám však otvárajú bohatstvo biblickej zvesti. Jednotlivé verše zo Starej a Novej zm...

Na sklade Pozrieť viac...

3,50 €

Tesnou bránou 2016

Tesnou bránou nám na každý deň v roku ponúka postupné čítanie Biblie s úvahou a ďalšie biblické texty. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V prieb...

Pozrieť viac...

3,50 €

Vypredané

Tesnou bránou 2018

Tesnou bránou nám na každý deň v roku ponúka postupné čítanie Biblie s úvahou a ďalšie biblické texty. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V pri...

Na sklade Pozrieť viac...

0,20 €

Tesnou bránou 2019

Brožúra Tesnou bránou nám na každý deň v roku ponúka postupné čítanie Biblie s úvahou a ďalšie biblické texty. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a údern...

Pozrieť viac...

3,50 €

Vypredané

Komentár SZ – Žalmy 51 – 75

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poeti...

Na sklade Pozrieť viac...

23,70 €

Komentár SZ – Exodus

Tretí zväzok dlhodobého projektu Po niekoľkoročnom úsilí slovenských biblistov vychádza v poradí tretia kniha zo série Komentárov k Starému zákonu. Ide o komentár ku Knihe Exodus, ktorej príbeh má výnimočné miesto v dejinách spásy. Tu sa t...

Na sklade Pozrieť viac...

20,70 €

Komentár SZ – Žalmy 76 – 100

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poeti...

Na sklade Pozrieť viac...

25,00 €

Komentár SZ – Ozeáš, Joel, Amos

Napísanie komentára bolo náročnou prácou, predovšetkým z hľadiska jazykového a filologického, ale aj teologického a historicko-biblického. Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy: - V prvej časti sú predl...

Na sklade Pozrieť viac...

19,00 €

Komentár SZ – Abdiáš, Jonáš, Micheáš

Hoci prvé dve knihy sa radia k najkratším biblickým knihám, ich posolstvo a v prípade Knihy proroka Jonáša aj popularita sú dostatočným dôvodom na to, aby boli komentované medzi prvými starozákonnými knihami. Toto dielo je predovšetkým odpo...

Na sklade Pozrieť viac...

11,00 €

Komentár SZ – Genezis

Prvý zväzok dlhodobého projektu Odborný komentár k Starému zákonu je rozsiahly dlhodobý vedecký projekt. Kolektív autorov vedie Peter Dubovský, SJ. Ide o prácu predovšetkým z hľadiska jazykového a filologického, ale aj teologického a histo...

Na sklade Pozrieť viac...

19,39 €

Tesnou bránou 2017

Tesnou bránou nám na každý deň v roku ponúka postupné čítanie Biblie s úvahou a ďalšie biblické texty. Toto čítanie na každý deň nám chce pomôcť a prijímať Božie Slovo uprostred všedného dňa. Preto sú jednotlivé úseky krátke a úderné. V pri...

Pozrieť viac...

3,50 €

Vypredané

Pojď si se mnou hrát

Jednoduché, snadno proveditelné aktivity pro děti doma, ve škole, ve sboru i v přírodě. Všechny činnosti dětem ukazují na Boží lásku a pomáhají jim porozumět biblickému poselství. (Zdroj: vydavateľstvo Samuel)  

Na sklade Pozrieť viac...

4,60 €

Novou odvahu k ctnosti

Zamyšlení předních křesťanských teologů a filosofů nad vzácnými lidskými postoji a vlastnostmi (občanská odvaha, trpělivost, humor, lidskost, otevřenost, pomoc v nouzi). (Zdroj: vydavateľstvo Vyšehrad)

Pozrieť viac...

2,90 €

Vypredané

Prorocké knihy Starého zákona

Čtvrtý díl edice Nová Šestidílka, v níž postupně vycházel vznikající překlad Bible21 (původně pod názvem Nová Bible kralická). Prorocké knihy Starého zákona interpretují největší krizi v dějinách Izraele – pád Jeruzaléma a vyhnání do Babyl...

Pozrieť viac...

12,80 €

Vypredané

Matoušovské studie

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: Jiří Mrázek: Komu je psáno Matoušovo evangelium Jiří Mrázek: Obrat k misii pohanům v Matoušově evangeliu David Balcar: Podobenství o dvou synech Marta Židková: Podobenství...

Na sklade Pozrieť viac...

3,30 €

Bůh – můj bližní

Tato knížka promýšlí dvacet pět základních témat křesťanské víry. „Odmítáme se smířit s tím, že by se o náboženství či o víře muselo mluvit jazykem nesrozumitelným, starobylým a dávno překonaným. Chtěli jsme ukázat, že o Bohu, o Kristu, o ž...

Na sklade Pozrieť viac...

5,10 €

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti« Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona Petr Pokorný: Markovo evangelium a luk...

Na sklade Pozrieť viac...

5,10 €

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damaš...

Na sklade Pozrieť viac...

7,30 €

Milost v patristice

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: MIROSLAV ŠEDINA: Charis a Charitky: od Hésioda k Filónu Alexandrijskému JIŘÍ MRÁZEK: Milost v deuterokanonické a intertestamentární literatuře MATYÁŠ HAVRDA: Milost jako po...

Na sklade Pozrieť viac...

7,30 €

Příběhy raně křesťanských mučedníků II.

První reprezentativní výbor z latinských a řeckých textů, jež soustřeďují svůj zájem na postavy raně křesťanských mučedníků – žen a mužů, kteří se v prvních třech staletích našeho letopočtu dostali do sporu s oficiální římskou mocí kvůli sv...

Na sklade Pozrieť viac...

15,70 €

Teologie 20. století

Studie světově proslulých teologů (Rahner, Guardini, Teilhard de Chardin, Kasper, Ratzinger, Barth, Bultmann, Bonhoeffer, Gándhí, Welte aj.) ve 2. vydání. Reprezentativní ekumenicky pojatá antologie přináší zásadní studie předních křesťans...

Na sklade Pozrieť viac...

6,40 €

Cesta pokory, Cesta odpuštění

Další knížka z edice Kudy do nebe je tematicky zaměřena na pokoru a odpuštění. Obě cesty se vzájemně doplňují a podmiňují, protože jen když dojdeme k vnitřní pokoře, jsme schopni přenést se přes chyby své i druhých a prožít osvobozující odp...

Na sklade Pozrieť viac...

2,20 €

Cesta přátelství, Cesta radosti

Po cestách dalšího dílu z edice Kudy do nebe se čtenáři dostávají k hodnotám, které se z našich uspěchaných životů zaplavených kdejakými starostmi leckdy vytrácejí – k přátelství a radosti. Obě tyto cesty se navzájem podporují: přátelé nám...

Na sklade Pozrieť viac...

2,20 €

Cesta vděčnosti, Cesta odcházení

Další díl z edice Kudy do nebe připomíná vděčnost za život, ale také to, že jednou budeme muset z tohoto světa odejít. Právě pohled na život jako na úžasný a ničím nezasloužený dar dává člověku možnost pocítit i ve chvíli odcházení smíření...

Na sklade Pozrieť viac...

2,20 €

Načítať viac ...
  • 1
  • 2